Política de Privacitat de la web de BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS, S.L.

A través de la present política de privacitat BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS S.L., vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web http://www.bovemontero.com/ sobre els tractaments de dades personals realitzats.

BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS S.L., de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Responsable del Tractament:
Raó social: BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS S.L.

NIF: B08639734

Domicili social: C/ Marià Cubí, 7

Correu Electrònic: lopd@bovemontero.com

Finalitat del tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través de la pàgina web, entre d’altres, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades, així com la preparació de pressupostos, sempre que l’Usuari hagi donat el seu consentiment exprés marcant la casella corresponent.

2. Mantenir informats als Usuaris que així ho sol·licitin de les últimes novetats i informació rellevant de BOVÉ MONTERO I ASSOCIATS, S.L., a través de la Newsletter, sempre que l’Usuari hagi donat el seu consentiment exprés marcant la casella corresponent.

3. Gestionar candidatures en el procés de selecció al que l’Usuari hagi aplicat i/ o candidatures espontànies i, si escau, mantenir-lo informat en relació a altres processos de selecció de personal que puguin ser del seu interès, sempre que l’Usuari hagi donat el seu consentiment exprés marcant la casella corresponent.

Legitimació: El tractament d’aquestes dades està legitimat pel consentiment exprés de l’interessat i/o per l’execució de les obligacions contractuals i/o negocials.

Criteris de conservació de les dades:

1. Gestió de l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través de la pàgina web:

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i BOVÉ MONTERO I ASSOCIATS, S.L.
Si entre el Responsable del Tractament i l’usuari no hi ha una relació contractual, les dades es conservaran fins a la resolució de la sol·licitud.

2. Mantenir informats als Usuaris a través de la Newsletter:

Les dades es conservaran mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment.

3. Gestió de les candidatures:

Les dades personals proporcionades pel candidat es conservaran amb caràcter general durant el termini d’1 any a comptar des de la finalització del procés de selecció.

Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, tret d’obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades: No es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de l’espai econòmic europeu.

  • Drets que assisteixen a l’Interessat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a C/ Marià Cubí, 7, o correu electrònic lopd@bovemontero.com
  • Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a lopd@bovemontero.com

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS S.L. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS S.L. quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS S.L. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS S.L. informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.