INFORMACIÓ

Soci

Censor Jurat de Comptes, Economista

LLENGÜES

català, castellà, anglès

FORMACIÓ

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials

CONTACTE

jserra@bovemontero.com

+34 93 218 07 08

Marià Cubí 7, 08006 Barcelona

 

CÀRRECS EN INSTITUCIONS

  • Membre Interí del Consell Directiu d’HLB International(HLB)
  • Membre de la Comissió d’Assessors Fiscals i de Comptabilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC)
  • Membre de la Comissió Nacional per a l’elaboració d’un llibre blanc sobre millores a introduir en la comptabilitat financera i en la informació financera
  • Membre del Consell Directiu del Registre d’Experts Comptables de Catalunya (RECC)

AFILIACIONS PROFESSIONALS

  • Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
  • Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
  • Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
  • Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)
  • Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC)

ALTRES ACTIVITATS

  • Ponent de temes professionals en fors, seminaris, conferències i congressos