A partir del 1 de enero de 2020, entrarán en vigor las medidas sobre el IVA en el tráfico intracomunitario que relacionamos a continuación. España debería incorporar estas reglas a su legislación interna antes de la citada fecha, sin embargo, entendemos que la actual situación política hará difícil que dicho plazo se cumpla….

    Les autoritats fiscals espanyoles imposen des de ja fa anys a empreses establertes fora de la UE que vulguin operar a Espanya l’obligació de nomenar un representant fiscal amb domicili a Espanya que els representi en les seves relacions amb l’Administració Tributària. Aquesta obligació suposa, entre altres, un sobrecost important per a aquestes…

  La Comissió demana a Espanya que se suprimeixi l’obligació imposada als contribuents no residents de nomenar un representant fiscal La Comissió Europea ha decidit a data 25 de juliol de 2019 enviar un dictamen motivat a Espanya per obligar als contribuents no residents a designar, en determinats casos, un representant fiscal amb domicili a…