Grup20, Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria, ha publicat el seu nou decàleg, subscrit pels representants de les 20 firmes mitjanes d’auditoria que formen part de l’Associació. El “Decàleg de Grup20” inclou les claus per al funcionament de l’Associació, amb més de 25 anys d’història, a més de recomanacions i aportacions per a fomentar bones pràctiques en el sector de…