El 16 de novembre vam realitzar un webinar sobre els “Plans d’igualtat i auditories salarials” en col·laboració amb el Col·legi d’Economistes de Catalunya. Per a aquesta sessió vam comptar amb la col·laboració de la nostra companya Clara del Valle, assessora laboral de Bové Montero y Asociados. Clara va donar una visió pràctica i resumida…

    Al març de 2019 es va publicar el Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de desenvolupament, entre d’altres, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, el qual instaura importants novetats per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones…