La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha introducido varias novedades en el ámbito fiscal, todas tendentes a obtener una mayor recaudación de impuestos. La mencionada norma, de ámbito estatal, se aprobó en el último minuto, siendo publicada el 30 de diciembre de 2020 con el fin de aplicarse de forma inmediata…

  Hacienda pierde dinero con la declaración del Impuesto sobre Sociedades AUTORA: Susana Arroyo. Gerente fiscal de Bové Montero y Asociados   Los datos actuales de la recaudación de Hacienda este año muestran una pérdida de alrededor de 2.300 millones de euros en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades (IS), que se van…

  A partir del 23 d’abril de 2020, els lliuraments de llibres, diaris i revistes electròniques tributaran al 4% de l’IVA. Fins ara, l’Agència Tributària venia establint en reiterades consultes una discriminació de tipus impositius en l’IVA respecte als serveis prestats en suport físic, que només permetia tributar a un IVA del 4% a aquells…

    Finalment, i amb una mica de retard, el passat 5 de febrer de 2020 es va publicar el Reial Decret- llei 3/2020, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol diverses Directives i Reglaments de la Unió Europea, que inclouen els nomenats “Quick Fixes” de l’IVA, que ja van ser objecte d’anàlisi en…

    El Tribunal Administratiu Suprem de Suècia ha plantejat recentment una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (“TJUE”), sobre si una sucursal i el seu establiment principal (és a dir, la seva seu central en una altra jurisdicció) sent aquesta última part d’un grup d’IVA, es consideren parts independents…

      On localitzar a l’efecte de l’IVA les prestacions de serveis quan ens trobem en un context internacional és de gran rellevància. En aquest sentit i generalment, en l’IVA els serveis prestats entre empresaris (B2B) es localitzen en seu del destinatari. No obstant això, la clàusula de tancament fa una excepció a la…

    A partir del 1 de enero de 2020, entrarán en vigor las medidas sobre el IVA en el tráfico intracomunitario que relacionamos a continuación. España debería incorporar estas reglas a su legislación interna antes de la citada fecha, sin embargo, entendemos que la actual situación política hará difícil que dicho plazo se cumpla….