La Comissió demana a Espanya que se suprimeixi l’obligació imposada als contribuents no residents de nomenar un representant fiscal La Comissió Europea ha decidit a data 25 de juliol de 2019 enviar un dictamen motivat a Espanya per obligar als contribuents no residents a designar, en determinats casos, un representant fiscal amb domicili a…