Grup20, Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria, ha publicat el seu nou decàleg, subscrit pels representants de les 20 firmes mitjanes d’auditoria que formen part de l’Associació. El “Decàleg de Grup20” inclou les claus per al funcionament de l’Associació, amb més de 25 anys d’història, a més de recomanacions i aportacions per a fomentar bones pràctiques en el sector de…

  Amb data 18 de març s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 que ha entrat en vigor en la mateixa data de la publicació. A continuació, els resumim les mesures més rellevants d’aquest Reial…

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha presentat l’informe de supervisió dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2018. En l’apartat que dedica a l’estat d’informació no financera (EINF) es posa de manifest que 13 companyies van presentar excepcions en l’informe de verificació, mentre que a tres entitats més se’ls requeria informació suplementària i…

L’Associació està configurada per vint destacades empreses del sector de l’auditoria que representen un 40% de la facturació de les firmes mitjanes. El Plenari de Grupo20- Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d’Auditoria– ha aprovat per unanimitat la incorporació d’una nova firma a l’Associació, Bové Montero, que estarà representada pel seu soci Josep Serra. Grupo20…

  El 17 i 18 de gener se celebra a Viena el HLB European Planning Meeting que com tots els anys reuneix una àmplia majoria de Firmes de la xarxa a Europa, de manera que és una de les tres grans cites anuals. En representació de Bové Montero assisteixen les nostres sòcies, Mª Teresa Bové…

    José Mª Bové  President de Bové Montero y Asociados   Bové Montero y Asociados, firma especialitzada en serveis d’auditoria, consultoria, assessoria fiscal i externalització de serveis, ha tancat l’exercici fiscal 2018-2019 amb un volum de negoci de 6,6 milions d’euros i un increment d’un 15% respecte a la xifra obtinguda en el període…

José María Bové President de Bové Montero y Asociados   A Espanya s’utilitza de forma residual, tot i les recomanacions europees   La ley encomienda al colectivo de profesionales de la auditoría de cuentas y las sociedades de auditoría la realización de las auditorías de las entidades de interés público (EIP), para impulsar la confianza…