INFORMACIÓ

Sòcia

Auditora, Economista

IDIOMES

Anglès, Castellà i Català

FORMACIÓ

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses

Màster en Auditoria de Comptes

Màster en Direcció de Recursos Humans

Auditora de Comptes a Espanya (ROAC)

CONTACTE

  mlramirez@bovemontero.com

+34 93 218 07 08

Marià Cubí 7, 08006, Barcelona

  María Luisa Ramírez

Vcard

AFILIACIONS PROFESSIONALS

  • Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC)
  • Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
  • Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya (ICJCE)

ALTRES ACTIVITATS

  • Ponent en seminaris i jornades professionals a nivell internacional.

PUBLICACIONS

  • Diversos articles d’opinió en temes relacionats amb la professió.