INFORMACIÓ

Soci

Censor Jurat de Comptes, Economista

LLENGÜES

Castellà, català, anglès

FORMACIÓ

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
Màster en Comptabilitat i Finances per la Universitat de Fènix (EEUU)
Certified Public Accountant (CPA)

CONTACTE

dmasferrer@bovemontero.com

+34 93 218 07 08

Marià Cubí 7, 08006 Barcelona

Daniel Masferrer

Vcard

CÀRRECS EN INSTITUCIONS

  • Membre de la Junta Directiva al “Grupo20 Auditoria”
  • Membre del Comitè Permanent de la Comissió de Comptabilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC)
  • Membre del Comitè Permanent de la Comissió de Comptabilitat de Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)

AFILIACIONS PROFESSIONALS

  • Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
  • Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
  • Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
  • Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC)
  • Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)

ALTRES ACTIVITATS

  • Ponent habitual a seminaris i jornades professionals a nivell internacional

PUBLICACIONS

  • Diversos articles d’opinió en temes relacionats amb la professió