CONSULTORIA EN RRHH

Realitzem seleccions de perfils de nivells directius, intermedis i operatius, amb especial incidència en l’àmbit econòmic-financer. La nostra flexibilitat ens permet realitzar processos de selecció complets o suports puntuals a la fase final del procés, aportant una visió global del perfil a través d’avaluacions tècniques.

  • Selecció i avaluació de personal
  • Outplacement
  • Orientació professional
  • Proves tècniques
  • Plans de carrera i successions
  • Comunicació interna i anàlisi de clima laboral

Neus Sardà

Directora de RRHH