CONSULTORIA

La nostra experiència ens permet potenciar el nostre perfil consultor i escometre actuacions professionals en el camp de valorar empreses o parts d’empreses. Portem a terme actuacions com a administradors concursals o com a experts independents nomenats pel Registre Mercantil.

Els nostres socis tenen una considerable experiència en la realització d’informes pericials que es necessiten en processos judicials; alguns dels nostres professionals aporten una doble formació econòmica i jurídica, fet que és un element intel·lectual important a l’hora d’emetre posicionaments professionals.

  • Due Diligence
  • Accounting Advisory Services
  • Forensic – Informes pericials, Investigació de frau i irregularitats
  • Fusions i Adquisicions – M&A
  • Operacions de Reestructuració
  • Operacions de Real Estate
  • Transaccions cross-border
  • Unitat Concursal i Administració Judicial
  • Estat d’informació no financera (EINF)