ASSESORAMENT LABORAL

  • Gestió sòcio-laboral: outsourcing de nòmines, assegurances socials, contractes i assessorament
  • Seguretat Social
  • Recolzament a departaments de Recursos Humans
  • Alts directius
  • Auditoria sòcio-laboral
  • Assessorament i gestió de desplaçaments transnacionals i expatriacions
  • Assessorament i representació lletrada en procediments laborals
  • Actuacions davant la Inspecció de Treball
  • Negociació col·lectiva
  • Pla d’Igualtat

José Luis Gómez

Gerent Laboral, Barcelona

Yolanda Pueyo

Gerent Laboral, Madrid