ASSESSORAMENT FISCAL

El món tributari és canviant i tendeix a globalitzar-se. De la seva evolució depenen moltes de les decisions a prendre en una entitat empresarial. El nostre equip d’especialistes format principalment per advocats i economistes està preparat per acceptar qualsevol repte tributari que la seva organització plantegi. En un entorn de creixement o de crisi, la política fiscal és sempre fonamental a l’hora de planificar el desenvolupament dels negocis, aprofitant al màxim els incentius fiscals que ofereix la legislació vigent.

  • Fiscalitat internacional
  • Due Diligence
  • Dictàmens, estudis i anàlisis a consultes en matèria tributària
  • Procediments d’inspecció i contenciós tributari
  • Reclamacions i recursos
  • Declaracions d’impostos: persona física o jurídica
  • Assessorament fiscal general
  • Preus de transferència i operacions vinculades