IVA

 

A partir del 23 d’abril de 2020, els lliuraments de llibres, diaris i revistes electròniques tributaran al 4% de l’IVA.

Fins ara, l’Agència Tributària venia establint en reiterades consultes una discriminació de tipus impositius en l’IVA respecte als serveis prestats en suport físic, que només permetia tributar a un IVA del 4% a aquells llibres que haguessin estat bolcats en eines de lectura o dispositius portàtils a través de CD-ROM, pendrives, o similars. Recolzant-se en normativa europea, l’Administració, al·legava que els serveis prestats de forma electrònica, en cap cas podien tributar a un tipus superreduït, i per tant havien de tributar al tipus general del 21%.

Doncs bé, amb aquest canvi normatiu, el Govern dóna resposta a les demandes del sector i accedeix a equiparar el tipus de l’IVA aplicable a les vendes d’aquests béns en format electrònic amb el format físic.

Aquesta reducció encaixa amb la decisió presa pel Consell Europeu a l’octubre de 2018, en què es va acordar permetre tipus reduïts de l’IVA en les publicacions digitals.

Tags,