financiacion

 

Finançament en temps de COVID-19

Des de dilluns 6 d’abril de 2020, els empresaris poden accedir a les noves línies de finançament garantides per l’ICO. Amb aquesta mesura, s’activa el primer tram de 20.000 milions dels 100.000 milions d’Euros de la Línia d’Avals, que el Govern ha aprovat per fer front a la manca de liquiditat arran del COVID-19.

 

 • Com funciona?

Els empresaris han de dirigir-se a les entitats financeres que hagin subscrit un conveni de col·laboració de la Línia d’Avals amb l’ICO. L’entitat financera ha de decidir sobre la concessió del corresponent finançament al client d’acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos.

 

 • Qui pot beneficiar-se’n?

Les empreses i autònoms que:

 • No figuren en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de desembre de 2019.
 • No estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020.

Fins a 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes (“Autònoms i PIMES”).

Fins a 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime (Grans empreses).

 

 • Quant garanteix l’ICO?

En el cas d’autònoms i PIMES l’aval garantirà el 80% del principal de les noves operacions de finançament i de les renovacions.

Per a les Grans empreses, l’aval cobrirà el 70% en el cas de noves operacions de préstec i el 60% per a renovacions.

 

 • Quins són els terminis?

Les entitats financeres poden sol·licitar l’aval per als préstecs i operacions subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020 i fins el 30 de setembre de 2020.

El termini de l’aval emès coincidirà amb el termini de l’operació, fins a un màxim de 5 anys.

 

 • Per a què?

Facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID19, tenint com a objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedits per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament com:

 • Pagaments de salaris
 • Factures de proveïdors pendents de liquidar
 • Lloguers de locals, oficines i instal·lacions
 • Despeses de subministraments
 • Necessitat de circulant
 • Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries

No podran finançar-se amb càrrec a la Línia d’Avals les unificacions i reestructuracions de préstecs, així com la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

 

Per a més informació poden acudir a https://www.ico.es/web/ico/linea-avales.

L’equip de Bové Montero y Asociados segueix treballant de forma remota i està a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte que pugui tenir al respecte i seguir donant-li suport en tot allò que necessiti.

 


François Blin, Soci
fblin@bovemontero.com
Oficina de Madrid

 


Josep Serra, Soci
jserra@bovemontero.com
Oficina de Barcelona