Planes de control especial

 

 

L’Agència Tributària ha posat recentment en marxa un pla especial de comprovació de contribuents que en les seves declaracions de l’Impost sobre Societats vénen consignant reiteradament bases imposables negatives pendents de compensar en el futur. Així ho posa de manifest el Pla de Control Tributari 2020, publicat recentment i que especialment inclou la revisió d’aquelles bases imposables negatives que estan pendents de compensació en els períodes impositius següents.

Així mateix, l’Agència Tributària i el Consell General del Notari han signat un acord per tal de permetre que l’Agència Tributària tingui accés a la base de dades dels notaris, concretament a les titularitats reals de societats.

L’accés sistemàtic de l’Agència a la informació dels notaris sobre titularitats reals de persones jurídiques permetrà reforçar el control dels entramats societaris d’entitats suposadament independents.

L’aparent manca de connexió entre aquest tipus de societats facilita a qui les controla la creació de xarxes de facturació falsa o operatives fraudulentes com la facturació recíproca per eliminar beneficis del grup, el desplaçament il·lícit de rendes cap a entitats sense tributació efectiva, l’obtenció de devolucions improcedents o l’alçament de béns.

 

Autora:

Belen Fernandez

Belén Fernández
Sòcia, Barcelona
bfernandez@bovemontero.com