planes igualdad definitivo

 

 

Al març de 2019 es va publicar el Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de desenvolupament, entre d’altres, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, el qual instaura importants novetats per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació. Entre elles, destacar l’obligatòria implementació dels Plans d’Igualtat a les empreses, l’aplicació de la qual es preveu de forma gradual, de la següent forma:

–     A partir de 8 de març de 2020, serà obligatori per a les empreses de més de 150 i fins a 250 empleats;

–     A partir de 8 de març de 2021, serà obligatori per a les empreses de més de 100 i fins a 150 empleats; i

–     A partir de 8 de març de 2022, serà obligatori per a les empreses de 50 a 100 empleats.

Aquests Plans d’Igualtat, han de complir amb un contingut mínim i s’han d’inscriure en el Registre de Plans d’Igualtat de les empreses.

Així mateix, la normativa preveu l’obligació per a totes les empreses de portar un registre salarial, per garantir així la igualtat de remuneració per raó de sexe.

Resten pendents de desenvolupament reglamentari qüestions com l’articulació del diagnòstic previ, l’avaluació, el registre i el seguiment dels Plans d’Igualtat, però es preveu la seva elaboració imminent atès que la normativa és d’aplicació.

Des de Bové Montero y Asociados posem a la seva disposició els nostres professionals per a qualsevol dubte o qüestió que puguin tenir sobre aquest assumpte. En aquest sentit, els podem ajudar en el desenvolupament i implementació del Pla d’Igualtat de la seva empresa i d’aquesta manera complir amb la normativa laboral.

 

Autors:

José Luis Gómez

José Luis Gómez
Gerent Laboral, Barcelona
ypueyo@bovemontero.com

 

Yolanda Pueyo

Yolanda Pueyo
Gerent Laboral, Madrid
ypueyo@bovemontero.com

 

Clara del Valle

Clara del Valle
Assessora Laboral, Barcelona
cdelvalle@bovemontero.com