Comisión Europea

 

La Comissió demana a Espanya que se suprimeixi l’obligació imposada als contribuents no residents de nomenar un representant fiscal

La Comissió Europea ha decidit a data 25 de juliol de 2019 enviar un dictamen motivat a Espanya per obligar als contribuents no residents a designar, en determinats casos, un representant fiscal amb domicili a Espanya, alguna cosa que pot donar lloc a costos addicionals i a obstacles per als contribuents. Segons la jurisprudència del TJUE, aquesta obligació implica suportar el cost de la remuneració d’aquest representant.

A més, el fet que el representant hagi de residir a Espanya obstaculitza la lliure prestació de serveis de persones i empreses establertes en altres Estats membres de la UE i del EEE. Aquestes obligacions legals infringeixen la lliure circulació dels treballadors, la llibertat d’establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals (articles 45, 49 i 56 del TFUE), en la mesura en què imposen costos addicionals als contribuents no residents que poden dissuadir-los d’emprendre activitats o realitzar inversions a Espanya.

Si Espanya no actua en els pròxims dos mesos, la Comissió podria optar per portar l’assumpte davant el TJUE.

 

AUTOR:

Andreu Bové

Andreu Bové
Asesor Fiscal, Madrid
above@bovemontero.com
+34 91 561 54 14