RECC

 

El nostre Soci Josep Serra ha estat nomenat nou membre del Consell Directiu del Registre d’Experts Comptables de Catalunya (RECC). Aquest òrgan va ser creat el 2015 pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) i el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) amb l’objectiu de difondre i promocionar la figura de l’Expert Comptable Acreditat, l’acreditació comptable de major prestigi per a professionals i Firmes.

Les principals funcions del RECC seran constituir-se com a entitat que acredita els professionals membres del CEC i del CCJCC com a Experts Comptables acreditats segons el sistema d’acreditació de l’Expert Comptable del Consell General de Col·legis d’Economistes i de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya.

També donaran a conèixer a la societat els Experts Comptables acreditats segons el sistema d’acreditació CGE-ICJCE i vetllaran perquè els membres del RECC (CEC-CCJCC) tinguin accés a la informació i als serveis que, amb caràcter general, el REC (CGCE -ICJCE) presti als seus membres.

Això permetrà contribuir a la millora de la imatge dels experts comptables acreditats i incrementarà la seva presència a la societat.

Josep Serra
A la foto: Josep Serra, el primer per l’esquerra.
CategoryNotícies